Presentations from e-Health Forum

We are sharing more than 40 presentations that were discussed during debates and thematic sessions at e-Health Forum (2017)

e-Health Forum: Programme and Summary

Programme of e-Health Forum (2017)
Summary of e-Health Forum (2017)

14/09/2017 Strategic challenges in digital transformation in healthcare

Artur Pruszko
Forum e-Zdrowia – Wprowadzenie (PL)
Agnieszka Kister / Arkadiusz Agaciak
Współpraca Ministerstwa Cyfryzacji z Ministerstwem Zdrowia (PL)
Charles Parisot
Interoperability, critical element for an eHealth Strategy (EN)
John Rayner
HIMSS Poland Forum eHealth (EN)
Marcin Węgrzyniak
Informatyzacja służby zdrowia (PL)
Marcin Stefański
Strategia e-Zdrowie. Oczekiwania Regionu – Propozycje (PL)
Ewa Borek
Pacjenci czekają na e-zdrowie (PL)
Andrzej Mądrala
Strategia e-zdrowia – czy jest potrzebna? (PL)
Bartosz Pampuch
Strategie e-zdrowia główne wyzwania i kierunki działania (PL)

14/09/2017 e-Health. Innovations in healthcare

Jan-Eric Slot
Patient First, time for change. (EN)
Paweł Mańdok
Healthcare transformation towards patient centric model (EN)
Vedran Boškić
How to actively include patients in healthcare? (EN)

14/09/2017 Thematic session: 1.1: Challenges in interoperability

Martin Tiani
An overview on Standards-Based (IHE) Interoperability for the Internet of Things & Industry 4.0 (EN)
Karima Bourquard
Interoperability testing, a strategic business process (EN)
Paweł Masiarz
Główne wyzwania interoperacyjności (PL)

14/09/2017 Thematic session: 1.2: Privacy and security of medical data

Ewa Borek
Oczekiwania pacjentów w zakresie ochrony informacji medycznych (PL)
Michał Czarnuch
Główne założenia RODO i ich znaczenie ochronie zdrowia (PL)
Janusz Jasłowski
Prywatność i bezpieczeństwo danych medycznych - Realizacja w praktyce nowych wymagań wynikających z wprowadzenia RODO (PL)

14/09/2017 Thematic session: 1.3: Innovations. IT news for healthcare?

Szymon Chamuczyński
Innowacja czy konieczność? (PL)
Joanna Dróżdż-Gradzikiewicz
Przyszłość rozwiązań w e-medycynie. Odpowiedź na obecne wyzwania (PL)
Vladimir Ostrovskiy
Population Health Management and key factors of its success (EN)
Krzysztof Osior
Wzrost efektywności kosztowej i jakości procesu leczniczego przy wykorzystaniu współdzielonych rozwiązań w informatyce klinicznej (PL)
Harald Wenger
The e-Health Lighthouse is finished at University Medicine Greifswald! (EN)

14/09/2017 Thematic session: 1.4: Innovations. IT news for healthcare?

Tomasz Faluta
Oczekiwanie pacjentów w zakresie opieki farmaceutycznej (PL)
Marcin Piskorski
e-Recepta – nowe możliwości w opiece farmaceutycznej (PL)

15/09/2017 Thematic session: 2.1: Regional e-health platforms in Europe and Poland

Stéphane Spahni
Geneva Region & Swiss e-health projects (EN)
Karima Bourquard
French Normandy Region Experience in Telemedicine (EN)
Tomasz Andrzejewski
The Hospital District of Helsinki and Uusimaa & eHealth platform (EN)
Wojciech Górnik
Koordynacja działań i współpraca z regionami (PL)

15/09/2017 Thematic session: 2.2: Patient priorities in e-health

Ewa Borek
Wyniki badań opinii pacjentów i obywateli dotyczących e-zdrowia (PL)
Michał Bedlicki
e-Zdrowie i jakość opieki (PL)

15/09/2017 Thematic session: 2.3: m-Health & Telemedicine

Piotr Soszyński
Telemedycyna i mZdrowie w MEDICOVER (PL)
Maria Libura
m-Zdrowie i telemedycyna - ku perspektywie użytkowników (PL)
Wojciech Glinkowski
Presentation not available
Michał Czarnuch
Wyzwania telemedycyny w Polsce (PL)

15/09/2017 Thematic session: 2.4: HIMSS / EMRAM – Evaluation of maturity of IT deployment

John Rayner
HIMSS Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM) (EN)

15/09/2017 Sesja: e-Health. The patient centered care

Maria Libura
e-Zdrowie. Pacjent w centrum opieki (PL)
Bartosz Pędziński
Narzędzia e-zdrowia w opiece zintegrowanej - dowody naukowe (PL)
Dorota Kilańska
e-Zdrowie w pielęgniarstwie. Opieka skoncentrowana na osobie (PL)
Damian Chaciak
e-Zdrowie i opieka zintegrowana wokół pacjenta (PL)

15/09/2017 Thematic session: 3.1: Challenges for Interoperability Council

Marcin Węgrzyniak
Informacja o Radzie ds. Interoperacyjności (PL)

15/09/2017 Thematic session: 3.2: Big Data & CDSS (Case studies)

Tadeusz Jędrzejczyk
Czy dane o zdrowiu i leczeniu Polaków mogą być lepsze? Diagnoza i plan terapii.
Piotr Buchta
Duże bazy danych w praktyce klinicznej (PL)
Michał Gawryś
Evidence-Based Medicine - doświadczenia IBM z wprowadzania na rynek skutecznego systemu eksperckiego (PL)
Marek Trojanowicz
Czy sztuczna inteligencja zastąpi ludzi w medycynie? (PL)
Anna Kotarska
CEF.AT - Platforma Tłumaczenia Automatycznego jako przykład usług e-Administracji w Unii Europejskiej (PL)

15/09/2017 Thematic session: 3.3: HIMSS / Continuity of Care Maturity Model – Strategic evaluation of continuity of care

John Rayner
The Continuity of Care Maturity Model (CCMM) (EN)
Josep Ramon Llopart
Coordinating Care with the CCMM (EN)

Stay up to date.

and get the latest information from e-Health Forum.

Organisers

In cooperation with

Patronages