Materiały Forum e-Zdrowia

Prezentujemy Państwu ponad 40 materiały dyskutowanych podczas debat i sesji tematycznych Forum e-Zdrowia (2017)

Program i podsumowanie Forum e-Zdrowia

Program Forum e-Zdrowia (2017)
Podsumowanie Forum e-Zdrowia (2017)

14/09/2017 Strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia

Artur Pruszko
Forum e-Zdrowia – Wprowadzenie (PL)
Agnieszka Kister / Arkadiusz Agaciak
Współpraca Ministerstwa Cyfryzacji z Ministerstwem Zdrowia (PL)
Charles Parisot
Interoperability, critical element for an eHealth Strategy (EN)
John Rayner
HIMSS Poland Forum eHealth (EN)
Marcin Węgrzyniak
Informatyzacja służby zdrowia (PL)
Marcin Stefański
Strategia e-Zdrowie. Oczekiwania Regionu – Propozycje (PL)
Ewa Borek
Pacjenci czekają na e-zdrowie (PL)
Andrzej Mądrala
Strategia e-zdrowia – czy jest potrzebna? (PL)
Bartosz Pampuch
Strategie e-zdrowia główne wyzwania i kierunki działania (PL)

14/09/2017 e-Zdrowie. Innowacje w obszarze zdrowia

Jan-Eric Slot
Patient First, time for change. (EN)
Paweł Mańdok
Healthcare transformation towards patient centric model (EN)
Vedran Boškić
How to actively include patients in healthcare? (EN)

14/09/2017 Sesja tematyczna 1.1: Wyzwania interoperacyjność

Martin Tiani
An overview on Standards-Based (IHE) Interoperability for the Internet of Things & Industry 4.0 (EN)
Karima Bourquard
Interoperability testing, a strategic business process (EN)
Paweł Masiarz
Główne wyzwania interoperacyjności (PL)

14/09/2017 Sesja tematyczna 1.2: Prywatność i bezpieczeństwo danych medycznych

Ewa Borek
Oczekiwania pacjentów w zakresie ochrony informacji medycznych (PL)
Michał Czarnuch
Główne założenia RODO i ich znaczenie ochronie zdrowia (PL)
Janusz Jasłowski
Prywatność i bezpieczeństwo danych medycznych - Realizacja w praktyce nowych wymagań wynikających z wprowadzenia RODO (PL)

14/09/2017 Sesja tematyczna 1.3: Innowacje. Co nowego w IT dla zdrowia?

Szymon Chamuczyński
Innowacja czy konieczność? (PL)
Joanna Dróżdż-Gradzikiewicz
Przyszłość rozwiązań w e-medycynie. Odpowiedź na obecne wyzwania (PL)
Vladimir Ostrovskiy
Population Health Management and key factors of its success (EN)
Krzysztof Osior
Wzrost efektywności kosztowej i jakości procesu leczniczego przy wykorzystaniu współdzielonych rozwiązań w informatyce klinicznej (PL)
Harald Wenger
The e-Health Lighthouse is finished at University Medicine Greifswald! (EN)

14/09/2017 Sesja tematyczna 1.4: e-Recepta – nowe możliwości w opiece  farmaceutycznej

Tomasz Faluta
Oczekiwanie pacjentów w zakresie opieki farmaceutycznej (PL)
Marcin Piskorski
e-Recepta – nowe możliwości w opiece farmaceutycznej (PL)

15/09/2017 Sesja tematyczna 2.1: Regionalne platformy e-zdrowia w Europie i Polsce

Stéphane Spahni
Geneva Region & Swiss e-health projects (EN)
Karima Bourquard
French Normandy Region Experience in Telemedicine (EN)
Tomasz Andrzejewski
The Hospital District of Helsinki and Uusimaa & eHealth platform (EN)
Wojciech Górnik
Koordynacja działań i współpraca z regionami (PL)

15/09/2017 Sesja tematyczna 2.2: Priorytety pacjentów w zakresie e-zdrowia

Ewa Borek
Wyniki badań opinii pacjentów i obywateli dotyczących e-zdrowia (PL)
Michał Bedlicki
e-Zdrowie i jakość opieki (PL)

15/09/2017 Sesja tematyczna 2.3: m-Zdrowie & Telemedycyna

Piotr Soszyński
Telemedycyna i mZdrowie w MEDICOVER (PL)
Maria Libura
m-Zdrowie i telemedycyna - ku perspektywie użytkowników (PL)
Wojciech Glinkowski
Materiał nieudostępniony
Michał Czarnuch
Wyzwania telemedycyny w Polsce (PL)

15/09/2017 Sesja tematyczna 2.4: HIMSS / EMRAM – Ocena dojrzałości wdrożenia IT

John Rayner
HIMSS Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM) (EN)

15/09/2017 Sesja: e-Zdrowie. Opieka zintegrowana wokół pacjenta

Maria Libura
e-Zdrowie. Pacjent w centrum opieki (PL)
Bartosz Pędziński
Narzędzia e-zdrowia w opiece zintegrowanej - dowody naukowe (PL)
Dorota Kilańska
e-Zdrowie w pielęgniarstwie. Opieka skoncentrowana na osobie (PL)
Damian Chaciak
e-Zdrowie i opieka zintegrowana wokół pacjenta (PL)

15/09/2017 Sesja tematyczna 3.1: Wyzwania dla Rady ds. Interoperacyjności

Marcin Węgrzyniak
Informacja o Radzie ds. Interoperacyjności (PL)

15/09/2017 Sesja tematyczna 3.2: Big Data & CDSS (Case studies)

Tadeusz Jędrzejczyk
Czy dane o zdrowiu i leczeniu Polaków mogą być lepsze? Diagnoza i plan terapii.
Piotr Buchta
Duże bazy danych w praktyce klinicznej (PL)
Michał Gawryś
Evidence-Based Medicine - doświadczenia IBM z wprowadzania na rynek skutecznego systemu eksperckiego (PL)
Marek Trojanowicz
Czy sztuczna inteligencja zastąpi ludzi w medycynie? (PL)
Anna Kotarska
CEF.AT - Platforma Tłumaczenia Automatycznego jako przykład usług e-Administracji w Unii Europejskiej (PL)

15/09/2017 Sesja tematyczna 3.3: HIMSS / Continuity of Care Maturity Model – Strategiczna ocena ciągłości opieki

John Rayner
The Continuity of Care Maturity Model (CCMM) (EN)
Josep Ramon Llopart
Coordinating Care with the CCMM (EN)

Bądź na bieżąco.

Otrzymuj najświeższe informacje z Forum e-Zdrowia.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Patronaty honorowe