Big Data & CDSS
(Case studies)

Tematyka sesji:
Sesja będzie poświęcona prezentacji rozwiązań wpierających decyzje kliniczne oraz prezentacji potencjału wynikającego z analizy dużych zasobów danych o zdrowiu pacjentów.
Paneliści:

Tadeusz Jędrzejczyk – Gdański Uniwersytet Medyczny

Prezentacja: Czy dane o zdrowiu i leczeniu Polaków mogą być lepsze? Diagnoza i plan terapii.

Piotr Buchta – Śląskie Centrum Chrób Serca w Zabrzu

Prezentacja: Duże bazy danych w praktyce klinicznej

Michał Gawryś – Manager IBM Polska

Prezentacja: Evidence-Based Medicine - doświadczenia IBM z wprowadzania na rynek skutecznego systemu eksperckiego

Marek Trojanowicz – Współzałożyciel CTA.ai

Prezentacja: Czy sztuczna inteligencja zastąpi ludzi w medycynie?

Anna Kotarska – European Language Resources Coordination

Prezentacja: CEF.AT - Platforma Tłumaczenia Automatycznego jako przykład usług e-Administracji w Unii Europejskiej