Piotr Buchta

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na Wydziale Lekarskim w Zabrzu, kardiolog, od 2005 pracujący w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskany w ramach studiów doktoranckich (Śląski Uniwersytet Medyczny) w 2009r. z dysertacją z zakresu leczenia zawału mięśnia sercowego.

Główny obszar działalności medycznej obejmuje leczenie inwazyjne zaburzeń rytmu serca, z poszerzaniem wiedzy w trakcie szkoleniowych staży zagranicznych i naukowych oraz pracy w Herzzentrum w Lipsku (2009-2012, 2017, Niemcy). Autor i współautor analiz i publikacji krajowych oraz wieloośrodkowych, międzynarodowych z zakresu kardiologii oraz wpływu zdalnego monitorowania chorych na systemowe koszty leczenia.