Izabela Disterheft

Prezes Zarządu Fundacji Interizon

Prezes Zarządu Fundacji Interizon, koordynującej działania największego polskiego klastra ICT – Interizon, zrzeszającego ponad 100 firm i instytucji otoczenia biznesu.

W latach 2013-2016 pełniła funkcję Dyrektora Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (GPNT). Zarządzała zespołem branżowych specjalistów, dbając o kompleksowe funkcjonowanie Parku: ponad 100 firm z branż: ICT, biotechnologicznej; ponad 40 tys m2 powierzchni techniczno – biurowo – laboratoryjnej (3 budynki); ponad 1000 osób na co dzień pracujących w firmach Parku. W zakresie jej zadań leżało również udzielanie wsparcia rezydentom GPNT,  stwarzanie im odpowiednich warunków rozwoju.

Wcześniej była kierownikiem Biura Obsługi Inwestorów w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, spółki odpowiedzialnej za rozwój gospodarczy Miasta Gdańska. Dbała m.in. o napływ inwestorów do regionu, organizowała misje gospodarcze (w tym do USA, Niemiec, Danii), których celem było wspieranie polskich przedsiębiorców.

Szkoli m.in. w zakresie opracowywania modelu biznesowego, a także sztuki prezentowania potencjału biznesu przed inwestorami, partnerami biznesowymi. Jest autorką i współautorką wielu inicjatyw i wydarzeń. Jest również mentorką (np. w projekcie Lean in STEM). Zasiada w komisjach jurorskich (m.in. MIT TR_Innovators under 35, InnoLabs – projekt Horyzont 2020 ). Członkini Rady Programowej Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji oraz leader grupy roboczej ds. Nowych Technologii.

W grudniu 2015 roku wyróżniona medalem Prezydenta Miasta Gdańska za wspieranie lokalnej sceny startupowej. W 2017 roku dołączyła do grona Ambasadorów Startup Poland.