Wyzwania interoperacyjność

Tematyka sesji:
  • Dotychczasowe osiągnięcia na polu interoperacyjności i uzyskane korzyści w obszarze zdrowia.
  • Nowe wyzwania w zakresie interoperacyjności w obszarze zdrowia.
  • Wpływ rozwiązań w zakresie interoperacyjność na kształt branży IT w sektorze zdrowia.
Paneliści:

Martin Tiani – Prezes Tiani Spirit

Prezentacja: An overview on Standards-Based (IHE) Interoperability for the Internet of Things & Industry 4.0

Karima Bourquard – IHE Europe Director of Interoperability

Prezentacja: Interoperability testing, a strategic business process

Paweł Masiarz – Zastępca Dyrektora CSIOZ

Prezentacja: Main challenges in interoperability in Poland