Charles Parisot

IHE Europe

Przewodniczący IHE-Services, GE Healthcare (USA, Francja), Manager, Architektura i Standardy

Charles Parisot jest przewodniczącym IHE Services, który działa w ramach IHE-Europe i który zapewnia usługi doradcze w zakresie interoperacyjności oraz narzędzia do testowania systemów IT, dla krajowych i regionalnych projektów e-Zdrowia.

Charles Parisot jest również odpowiedzialny za standaryzację oraz architekturę informatyczną w obszarze Interoperacyjność i Bezpieczeństwo w GE Healthcare. Dzięki swojemu wieloletniemu zaangażowaniu we wprowadzanie harmonizacji i standardów interoperacyjności, Charles zdobył zaufanie wielu społeczności związanych z opieką zdrowotną w USA, Europie i na Bliskim Wschodzie. Dzięki temu możliwe jest, przy wykorzystaniu podejścia opartego na współpracy, skuteczne i szybkie wdrażanie standardów interoperacyjności.

Charles bezpośrednio zaangażował się w rozwój standardów i działania harmonizujące w USA, gdzie był jednym z liderów w Health and HUman Services (HHS), który prowadzi Health IT Standards Panel (HITSP). Podczas tej pracy, jako przewodniczący Grupy Roboczej ds. Standardów i Interoperacyjności w Amerykańskim Krajowym Stowarzyszeniu EHR przez ostatnie 12 lat, koordynował pracę 30 firm, które obsługują ponad 90% rynku klinicznych systemów informatycznych Pełniąc tę funkcję przyczynił się do tego, że interoperacyjność stanowiła ważny element uruchomionego przez rząd US w 2008 programu Meaningful Use.

Charles wykorzystał swoje bogate doświadczenie do skutecznego wdrażania standardów poprzez uruchamianie i rozszerzanie inicjatywy Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) w USA, a później w Europie. Charles był współprzewodniczącym Komitetu Technicznego ds. Infrastruktury IT w IHE przez okres czterech lat. Jego głównym celem związanym z pracą w tym Komitecie był rozwój interoperacyjności dla systemów EHR w regionalnych i krajowych sieciach informacji w ochronie zdrowia. Obecnie, jest członkiem Zarządu IHE International.

Charles był jednym z głównych współtwórców European eHealth Standards Mandate przygotowującego zalecenia dla Komisji Europejskiej jak sposób skutecznie zorganizować ogólnoeuropejskie porozumienie dotyczące interoperacyjności e-Zdrowia w 28 krajach. Ponadto, uczestniczył w europejskim projekcie (epSOS) związanym z transgraniczną wymianą informacji o pacjentach oraz był członkiem Komitetu Sterującego w projekcie ePrescriptions. Miał wpływ na decyzję dotyczącą wykorzystania profili integracyjnych IHE w projekcie epSOS wykorzystania narzędzi testowych IHE oraz zorganizowania epSOS Projectathon opartego na modelu IHE Connectathon. Charles wspierał Komisję Europejską w przygotowaniu decyzji (lipiec 2015 r.) dotyczącej wykorzystania 27 profili IHE w obszarze zamówień publicznych.

Ostatnio przyczynił się on do rozwoju narzędzi do oceny interoperacyjności w obszarze e-Zdrowia opartej na procesach akredytacyjnych dla standardów ISO (IS170025). Był jednym z głównych autorów Programu Oceny Zgodności (IHE Conformity Assesment Scheme) oraz wspierał stworzenie międzynarodowego programu testów IHE, który uzupełniania Connectathon w kilku akredytowanych laboratoriach badawczych na całym świecie.

Był aktywny w dziedzinie opieki zdrowotnej w ciągu ostatnich 25 lat, łącząc obszary kliniczne, polityki i biznesu ze złożonym obszarem interoperacyjności systemów IT. Dzięki temu zyskał uznanie kilku towarzystw lekarskich, regionalnych i międzynarodowych projektów związanych z wymianą informacji w ochronie zdrowia oraz administracji rządowych na całym świecie.