Paweł Masiarz

Zastępca Dyrektora ds. teleinformatycznych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Karierę zawodową rozpoczął w 2004 r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Dziale Informatyki, gdzie zajmował się administrowaniem systemami medycznymi, w szczególności służącymi do przetwarzania i archiwizacji obrazów medycznych w pracowniach diagnostycznych oraz planowania leczenia metodą brachyterapii. Był również liderem Sekcji Systemów Medycznych w Dziale Informatyki, projektując i wdrażając systemy medyczne.

Od 2013 do 2017 zatrudniony w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), początkowo na stanowisku architekta i głównego analityka w Biurze Zarządzania Projektami. W ramach swoich obowiązków pracował nad budową interoperacyjności technicznej (rozwijanie Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, implementacja profili integracyjnych IHE), wykonywał pracę nad budową architektury korporacyjnej SIOZ oraz przełamywał bariery we wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych.

Obecnie jako zastępca dyrektora ds. teleinformatycznych oraz główny architekt, nadzoruje bezpośrednio podległe mu komórki organizacyjne: Wydział Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych i Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych.

Posiada certyfikaty w obszarze zarządzania projektami i usługami IT: Prince 2 Practitioner, ITIL Foundation. Współpracuje m.in. z organizacjami: Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia, Polskie Stowarzyszenie HL7, Polskie Towarzystwo Informatyczne, The International Society for Telemedicine & eHealth.