Karima Bourquard

Dyrektor ds. Interoperacyjności IHE Europe

Dr Karima Bourquard pełni funkcję Dyrektora Interoperacyjności w IHE-Europe, a także konsultanta i założyciela IN-SYSTEM (Francja). Wspiera kilka regionalnych/krajowych projektów dotyczących teleradiologii i telemedycyny oraz współpracy pomiędzy pracownikami służby zdrowia. Posiada znaczące doświadczenie w technologiach informacyjnych w ochronie zdrowia, które uzyskała jako dyrektor projektu e-Zdrowie oraz interoperacyjności e-Zdrowia.

W okresie ostatnich 15 lat, przyczyniła się do powstania i rozwoju IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) we Francji i w Europie. Jest współprzewodniczącą IHE-France oraz była współprzewodniczącą IHE-Europe (www.ihe-europe.net). Jest członkiem IHE International. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Interoperacyjności w IHE-Europe, a także członka zarządu Interop Santé we Francji, gdzie prowadzi sprawy europejskie. Była zaangażowana w kilka projektów europejskich takich jak epSOS, Antilope (koordynator techniczny), eHGI, epSOS (prowadzenie organizacji testów) oraz wielu innych projektów. Obecnie jest liderem w projekcie eStandards.

Dzięki wiedzy z zakresu ISO/IEC 17025, przyczyniła się, jako członek międzynarodowego zespołu IHE, do zaprojektowania i rozwoju Programu Oceny Zgodności (CAS). Ponadto, pełni rolę audytora technicznego w COFRAC (www.cofrac.fr) w testach z zakresu e-Zdrowia. COFRAC jest akredytowaną, krajową organizacją we Francji, uznawaną na szczeblu europejskim i międzynarodowym w ramach Europejskiej Akredytacji (EA) (http://www.european-accreditation.org/ea-member) oraz IAF (http://www.iaf.nu/).

Od 2000 do 2009 roku, prowadziła kilka projektów informatycznych dla szpitali (identyfikacja pacjenta, EHR, bezpieczeństwo, przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia, zarządzanie zmianą, itp.) w charakterze kierownika badań oraz dyrektora ds. interoperacyjności w GMSIH (Groupement de modernisation des systèmesd’informationhospitaliers) oraz rozwijała zagadnienia dotyczące interoperacyjności we Francji oraz za granicą poprzez tworzenie komitetów ds. laboratorió oraz farmacji w IHE. Była również członkiem AFNOR, krajowego organu ds. standardów, CEN i ISO.