Priorytety pacjentów w zakresie e-zdrowia

Tematyka sesji:
  • Przedstawione zostaną wyniki badań opinii pacjentów i obywateli dotyczących e-zdrowia przeprowadzonych w ramach projektu „Razem dla Zdrowia”.
  • Wskazanie zostaną priorytety pacjentów.
  • W dyskusji przedyskutujemy:
    • w jaki sposób powadzone projekty i dostępne rozwiązania e-zdrowia realizują oczekiwania pacjentów,
    • jak włączać do powszechnego użytkowania szeroko akceptowane przez pacjentów rozwiązania tworzone przez start-up’y,
    • wprowadzania mechanizmów wspierających wykorzystywanie rozwiązań e-zdrowia w podmiotach leczniczych i codziennym życiu pacjentów.
Moderator:

Ewa Borek – Prezes Fundacji MY Pacjenci

Prezentacja: Wyniki badań opinii pacjentów i obywateli dotyczących e-zdrowia.
Paneliści:

Marcin Węgrzyniak – Dyrektor CSIOZ

Michał Bedlicki – Zastępca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ)

Marcin Grabowski – Dyrektor Departamentu Informatyki Centrala NFZ

Joanna Parkitna – Dyrektor w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)

Tomasz Mikosz – Co-founder, Business Head FindAir