Marcin Węgrzyniak

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (studia dzienne, magisterskie) oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych (studia podyplomowe).

Karierę zawodową rozpoczął w 2007 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie w ramach Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) uczestniczył m. in. w negocjacjach z Komisją Europejską oraz w budowie systemu zarządzania i kontroli POIŚ.

Od stycznia 2010 r. zatrudniony w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Początkowo na stanowisku głównego specjalisty ds. finansowania projektów ze środków UE, następnie Kierownika projektu „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych”. Kolejno objął stanowisko Kierownika Biura Zarządzania Projektami CSIOZ. W ramach pełnienia funkcji Kierownika Biura Zarządzania Projektami odpowiedzialny m.in. za zarządzanie zespołem kierowników projektów informatyzacji w ochronie zdrowia oraz prawidłową realizację portfela projektów CSIOZ w tym projektów: „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia”, „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”, „Budowa Centralnego Rejestru Farmaceutów”, „Budowa systemu do obsługi importu docelowego” czy „Budowa rejestru inVitro”.

Posiada certyfikaty w obszarze zarządzania projektami i usługami IT: Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner, ITIL v3 Foundation, MSP Foundation, P3O Foundation.