e-Recepta – nowe możliwości w opiece farmaceutycznej

Tematyka sesji:
Sesja poświęcona będzie omówieniu nowych możliwości opieki farmaceutycznej jakie stwarza  wprowadzenie e-recepty w Polsce.

 • Przedstawienie głównych oczekiwać pacjentów i innych interesariuszy w obszarze opieki farmaceutycznej.
 • e-Recepta zapewni informacje o przepisywanych i wykupionych przez pacjentów lekach, możliwe będzie:
  • monitorowania kupowania/przyjmowania leków,
  • identyfikację interakcji miedzy przypisanymi lekami,
  • ewaluację skuteczności stosowanych terapii.
 • e-Recepta w istotny sposób może poprawić dostępność do leków
  • stosowanie tańszych zamienników,
  • dostarczanie leków recepturowych do domu.
 • Wsparcie systemowe i informatyczne realizacji opieki farmaceutycznej:
  • Jakie są niezbędne działania poszczególnych interesariuszy, aby skutecznie wykorzystać szanse jakie przynosi e-Recepta?
  • Jak skutecznie wprowadzić opiekę farmaceutyczną?