Marcin Czech

Wiceminister Zdrowia

Jest profesorem Politechniki Warszawskiej, absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, doktorem nauk medycznych, posiada dwie specjalizacje w zakresie epidemiologii oraz zdrowia publicznego, ukończył studia doktoranckie w dziedzinie zarządzania, program MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staże i szkolenia zagraniczne m.in. w York University,  University of Liverpool  w Wielkiej Brytanii, McMaster University w Kanadzie.

Jest wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przez 9 lat pracował jako adiunkt w Zakładzie Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W lipcu 2017, został nominowany na stanowisko Podsekretarza Stanu / Wiceministra w Ministerstwie Zdrowia, wcześniej pełnił funkcję Real World Evidence Principal w firmie konsultingowej QuintilesIMS będąc odpowiedzialnym za 30 krajów ze Wschodniej i Środkowej Europy.

Jest autorem i współautorem książek i artykułów z zakresu zarządzania, ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia.  Zajmuje się głównie chorobami przemiany materii, włączając cukrzycę oraz kardiologią.

Aktywnie działa w międzynarodowym towarzystwie naukowym International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego – ISPOR Polish Chapter, Od 10 lat jest członkiem Zarządu, pełniąc w przeszłości rolę Prezesa, a obecnie Prezesa- elekta tej organizacji.