Prywatność i bezpieczeństwo danych medycznych

Tematyka sesji:
 • Dane medyczne, to jedne z najbardziej wrażliwych informacji o osobie, szczególnie ważnej w kontekście jej całego życia, ale również bezcenne źródło wiedzy o zdrowiu publicznym, w tym  skuteczności bezpieczeństwie  stosowanych terapii.
 • Rozwiązania zawarte w RODO dają nowe możliwości ochrony i zarzadzania udostępnianiem informacji medycznej, wprowadzają nowe prawa pacjentów w odniesieniu do prywatności i poufności elektronicznej informacji medycznej, system certyfikacji oraz społecznej kontroli i audytu w obszarze prywatności i bezpieczeństwa danych medycznych
 • Debata dotyczyć będzie określenie najwłaściwszego wykorzystania RODO do ochrony danych pacjentów oraz skutecznego prowadzenia opieki zdrowotnej
 • W dyskusji podejmiemy następujące zagadnienia:
  • potrzebę określenia polityk prywatności w obszarze zdrowia,
  • zakres niezbędnych zmian w regulacjach,
  • wypracowanie kodeksu branżowego,
  • edukację pacjentów i profesjonalistów medycznych w zakresie ochrony danych medycznych,
  • mechanizm dialogu społecznego niezbędnego do wypracowania szczegółowych rozwiązań dotyczących ochrony danych medycznych.
Chair:

Ewa Borek – Prezes Fundacji MY Pacjenci

Prezentacja: Oczekiwania pacjentów w zakresie ochrony informacji medycznych

Jarosław Greser – Ekspert Fundacji MY Pacjenci