Izabela Pszczółka

Zastępca administratora bezpieczeństwa informacji w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

Izabela Pszczółka jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Marie Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału Administracji Politechniki Radomskiej. Od 2013 roku pracuje w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, gdzie jej głównym obszarem kompetencji są projekty związane z ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem informacji oraz implementacją elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej.