Janusz Jasłowski

Dyrektor Działu Sieci Świadczeniodawców Pion Ochron Zdrowia Asseco Poland S.A.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Elektronika Biomedyczna oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i ubezpieczeń zdrowotnych. Praktycznie zaangażowany od kilkunastu lat w realizację dużych projektów informatycznych z zakresu ochrony zdrowia. Obecnie prowadzi dział w Asseco Poland SA odpowiedzialny za kreowanie i realizację rozwiązań informatycznych dla sieci jednostek medycznych – w tym rozwiązań typu e-Zdrowia. Wcześniej także odpowiadał za realizację projektów związanych z informatyzacją Kas Chorych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rejestru Usług Medycznych, jednostek służby zdrowia na poziomie lokalnym i regionalnym.  Posiada certyfikaty PMP i Prince2 z zakresu zarządzania projektami.