Wyzwania dla Rady ds. Interoperacyjności

Tematyka sesji:
Sesja będzie przybliżała prace prowadzone przez powołaną w CSIOZ Radę ds. Interoperacyjności.

  • Cele i zakres działania Rady ds. Interoperacyjności
  • Plany działania Rady ds.  Interoperacyjności
Moderator:

Marcin Węgrzyniak – Dyrektor CSIOZ

Prezentacja: Informacja o Radzie ds. Interoperacyjności
Paneliści:

Obecni na Forum e-Zdrowia członkowie Rady ds. Interoperacyjności