m-Zdrowie & Telemedycyna

Tematyka sesji:
  • m-Zdrowie i telemedycyna jest oczekiwana i stosowana przez pacjentów.
  • m-Zdrowie i telemedycyna jest wykorzystywana przez liderów opieki zdrowotnej.
  • Liczne pilotaże i badania potwierdzają efektywność rozwiązań m-zdrowia i telemedycznych.
  • Jakie są niezbędne działania poszczególnych interesariuszy, aby skutecznie wprowadzić m-zdrowie i telemedycynę do codziennej praktyki?