Wojciech Glinkowski

Prezes Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia

Wojciech Glinkowski, Ph.D. (dr hab.med.), specjalista w zakresie Ortopedii i Traumatologii; Specjalista Medycyny Sportowej; posiadacz Europejskiego Dyplomu w chirurgii kręgosłupa; oraz absolwent studiów podyplomowych w dziedzinie ubezpieczeń.

Prezes Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia,
Szef Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik i lider Centrum Doskonałości TeleOrto – Telediagnostyki i leczenie obrażeń i schorzeń narządu ruchu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Przedstawiciel Polskiej Grupy Roboczej ds. Międzynarodowego Komitetu PROMIS®  i Organizacji Zdrowia PROMIS (w zakresie współpracy naukowców i klinicystów w celu zoptymalizowania i harmonizacji globalnego wykorzystania instrumentów PROMIS® (Patient Oriented Outcomes Information System) oraz związanych z nimi badań w medycynie, opieki klinicznej , włącznie z monitorowaniem populacji w zakresie Zdrowia Publicznego.

Kierownik wielu projektów dotyczących rozwoju i wdrażania telemedycyny i e-zdrowia, głównie w zakresie chorówb i obrażeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Główne kierunki jego badań koncentrują się na telerehabilitacji, ocenie 3D deformacji kręgosłupa za pomocą światła strukturalnego, chirurgii i badań kręgosłupa, traumatologii ortopedycznej, metodach ilościowego obrazowania w medycynie, wdrożeniach e-zdrowia i telemedycyny w medycynie oraz promowaniu najlepszych praktyk w celu opracowania, tłumaczenia, i wykorzystania sytemu (PROMIS®) raportowanych przez pacjentów wyniki pomiarowe stanu zdrowia w celu oceny jakości życia pacjentów i jakości stosowanej opieki medycznej.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi; Medalem Komisji Edukacji Narodowej; Medalem za zasługi dla służby Zdrowia; Brązowy Medalem Honorowym „Za zasługi dla Sportu”; oraz Złotą Odznaką „Bene Meritus” dla telemedycyny i e-zdrowia.