Ryszard Mężyk

Członek Rady Rewizyjnej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Absolwent SGPIS z 1970r.  kierunku organizacja przetwarzania danych.

Karierę zawodową rozpoczął w 1971r. jako programista a następnie projektant systemów informatycznych ośrodka ETO w FSC Starachowice. W latach 1978 – 1992 kierownik Pracowni Projektowo-Programowej Międzyuczelnianego Centrum Informatyki w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. W 1989r. uhonorowany Nagrodą Funduszu Nauki i Kultury im. S.Staszica za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury informatycznej.  W latach 1992 – 2012 kierownik Działu Informatyki w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Uzyskał tytuł Lidera Informatyki 2006 w kategorii organizacje użyteczności publicznej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Finalista i wyróżnienie specjalne w konkursie CIO 2006.  Udział w realizacji projektu „e-świętokrzyskie”. Kierownik Projektu „e-Zdrowie w województwie świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I”.  Finalista konkursu Lider Informatyki 2013.

Współpracuje z International Agency Research on Cancer, International Association of Cancer Registries oraz European Network of Cancer Registries. Bierze udział w międzynarodowych projektach badawczych z zakresu epidemiologii nowotworów. Lider OSOZ 2007 w kategorii współpracy  międzynarodowej dla zdrowia. Aktualnie Pełnomocnik Dyrektora ds. Epidemiologii Nowotworów.

Skarbnik Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i Zdrowia, członek zarządu sekcji „eZdrowie-życie bez barier” Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek HIMSS Europe.