HIMSS / Continuity of Care Maturity Model – Strategiczna ocena ciągłości opieki

Tematyka sesji:
  • CCMM jako rozszerzenie EMRAM w celu oceny cyfrowej dojrzałości systemu.
  • Omówienie modelu CCMM oraz korzyści wynikających z jego stosowania.
  • Znaczenie CCMM dla przywództwa i strategicznego zarządzania.
Moderator:

John Rayner – Dyrektor HIMSS Analytics na Europę i Amerykę Łacińską

Prezentacja: HIMSS Continuity of Care Maturity Model (CCMM)
Paneliści:

Josep Ramon Llopart –Badalona Serveis Assistencials (Katalonia, Hiszpania)

Prezentacja: Wykorzystanie modelu CCMM w regionie Katalonia

Przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych obecni na Forum e-Zdrowia