Martin Zubek

Business Development Manager CEE Intersystems

Doświadczony ekspert w zakresie projektowania i wdrażania systemów wymiany informacji medycznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Doradca w Komitecie ds. Zdrowia w czeskim Parlamencie oraz doradca czeskiego Ministra Zdrowia w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej.  Uczestniczył w pracach nad nowelizacją ustawy dotyczącej zarządzania danymi medycznymi pacjentów. Absolwent Politechniki w Ostrawie w Czechach i Uniwersytetu Aarhus w Danii.