Marcin Stefański

Kierownik Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie e-Zdrowie,
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki,
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Informatyk, absolwent Wydziału Zarządzania na UG. Ukończył także Studia w zakresie marketingu, przygotowania pedagogicznego oraz Menedżerskie Studia Podyplomowe w WSB w Gdańsku. Wieloletni wykładowca z zakresu informatyki, społeczeństwa informacyjnego oraz e-Administracji Z branżą ICT związany od 1989r. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zaczął pracę w 1999r. Organizator i uczestnik wielu wdrożeń i projektów dot. informatyki i rozwoju SI. Członek m.in. Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP oraz Zespołu ds. bezpieczeństwa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Obecnie pełni także funkcję kierownika Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie eZdrowie.