Maciej Miłkowski

Zastępca Prezesa ds. Finansowych Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Menedżer. Ukończył Szkołę Główną Handlową, a także studia MBA – Zarządzanie i Ekonomika Technologii Medycznych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współtworzył Mazowiecką Regionalną Kasę Chorych.

W latach 2005-2007 pracował w Instytucie Matki i Dziecka jako pełnomocnik dyrektora ds. finansowo-księgowych oraz zastępca dyrektora ds. ekonomicznych. W latach 2007-2016 zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie nadzoruje pion finansów i księgowości, informatyki, analiz i strategii, współpracy międzynarodowej oraz administrację Narodowego Funduszu Zdrowia.