Krzysztof Osior

Modality Sales Manager Philips

Krzysztof Osior pełni funkcję Modality Sales Managera w firmie Philips i odpowiada za rozwiązania informatyki klinicznej w części Europy środkowo-wschodniej. Wcześniej pracował na stanowisku Dyrektora Sprzedaży Projektów Informatycznych w firmie Synektik – polskim producencie systemów RIS/PACS.

Ukończył studia magisterskie w dziedzinie informatyki oraz Ekonomii, oba na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również studia doktoranckie z zakresu Informatyki.

Specjalizuje się klinicznych systemach informatycznych i optymalizacji procesów obiegu informacji. Dzięki prawie 15-letniemu doświadczeniu w branży sprzętu medycznego i kompleksowego wyposażenia placówek służby zdrowia, swoją uwagę skupia na optymalizacji kosztów wdrożeń systemów informatyki klinicznej rozwiązaniom współdzielonym.