Karol Kozak

Wydział Medyczny Politechniki w Dreźnie

Prof. dr hab. Karol Kozak, z Wydziału Medycznego Politechniki w Dreźnie (Medical Faculty, Technical University Dresden), gdzie prowadzi badania z zakresu biomedycyny i bioinformatyki. Specjalizuje się w stosowaniu narzędzi informatycznych w badaniach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik obrazowania.

Wykształcenie:

  • magister nauk technicznych w zakresie Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Radomska (Polska) oraz Techniczny Uniwersytet w Dreźnie (Niemcy), 2011
  • doktor nauk technicznych w zakresie Bioinformatyki, Wydział Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Instytut Maxa Plancka w Dreźnie (Niemcy)

Obecnie:

  • Profesor na Wydziale Informatyki, Uniwersytetu Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Profesor na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie