Dorota Kilańska

Pielęgniarka, adiunkt Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Przewodnicząca Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie oraz wiceprzewodnicząca Rady ds. SNOMED CT w CSIOZ

Praca naukowa i realizowane projekty dotyczą zagadnień związanych z informatyzacją ochrony zdrowia, telepielęgniarstwem, interoperacyjnością zdarzeń medycznych i zintegrowaną opieką, w tym kompetencjami personelu pielęgniarskiego dla skoordynowania opieki, szczególnie w obszarze POZ.

Autorka i współautorka publikacji dotyczących ww. zagadnień, oraz wykładów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Kierowała projektami HealthProElderly, TeleNRsCare, EN4Care – WP Integrated Care – finansowanymi z funduszy norweskich i europejskich. W latach 2005-2012 prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i delegat w strukturach międzynarodowych: Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN), Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), członek Zarządu EFN i ekspert KE, WHO, ICN. Obecnie Dyrektor EFN, członek Rady Dyrektorów Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF) oraz Dyrektor Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP(R) przy UM w Łodzi zajmującego się wdrażaniem międzynarodowych standardów interoperacyjności do EHR. Prezes Fundacji Florencja – Fundacja na rzecz upowszechniania cyfryzacji i rozwoju standardów opieki.

Członkowstwo w organizacjach: Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Polskie Stowarzyszenie HL7, International Society for Telemedicine & eHealth – ISfTeH, The Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes – ACENDIO.