Andrzej Zapaśnik

Prezes Przychodni BaltiMed,
Prezes Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalista chorób wewnętrznych,  lekarz POZ.

Prezes   Przychodni  BaltiMed sp. z o.o. sp.k.,   Wiceprzewodniczący Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej.

W okresie od 28.01.2016 r. do 30.04.2017 r.  ekspert Banku Światowego w zakresie projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” realizowanego wspólnie z NFZ, współautor modelu POZ Plus i KAOZ.