Agnieszka Kister

Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia

Agnieszka Kister jest absolwentką Wydziału Prawa oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Marie Curie- Skłodowskiej w Lublinie, a także Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Główny obszar kompetencji to projekty w sektorze zdrowia finansowane z funduszy UE i innych środków pomocowych oraz e-zdrowie.